Ekspozita Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë, për nderë të 12 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, hapin Ekspozitën „Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar“. 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës