JAVA E ARKIVIT TE HAPUR

Me rastin e 20 marsit - Ditës së Arkivit, ASHAK organizon Javën e Arkivit të Hapur,

me ç’rast të interesuarit kanë mundësinë të shohin, për së afërmi, punën dhe

aktivitetet që bëhen në mjediset e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës; ku

bëhet ruajtja, mbrojtja, prezantimi dhe përgatitja për shfrytëzim e trashëgimisë së

shkruar. 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës