Rikujtim për paraqitjen e Abstrakteve për Konferencë

 Duke marrë parasysh gjendjen e krijuar në gjithë botën nga COVID-19, Ju rikujtojmë se afati për dorëzimin e Abstrakteve për paraqitje në Konferencën e IV Mbarëkombëtare është 11 prill 2020.  Pavarësisht faktit se datat e mbajtjes së Konferencës edhe mund të ndryshojnë, ftojmë të interesuarit që të respektojnë afatin për dorëzimin e Abstrakteve. Abstraktet mund ti dërgojnë në adresat e poshtëshënuara.

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave: [email protected] 

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës: [email protected] 

Shpresa Mekaj (AShAK): [email protected] 

Sokol Çunga (AQSh-DPA): [email protected] 

 

Dokument 


Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës