Konferenca e IV Mbarekombetare e Arkivistikes

Më 11 korrik 2020, Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës dhe Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave të Shqipërisë në bashkëpunim me Bashkinë e Sarandës dhe me mbështetjen e Universitetit të Tiranës, Filiali Sarandë mbajtën Konferencën e IV Mbarëkombëtare të Arkivistikës.

Qëllimi i Konferencës ishte për të prezantuar dhe për të parë nga afër zhvillimin në fushën e arkivistikës, për të shkëmbyer idetë dhe përvojat për ruajtjen e dokumenteve arkivore, të cilat janë dhe do të mbeten dëshmia më e madhe e së kaluarës, çelës i të tashmes dhe të ardhmes. Po ashtu, qëllim i saj është që të mbledhë ekspertët dhe studiuesit e arkivave, të cilët diskutojnë çdo vit për problematikat, metodologjinë e studimit, digjitalizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës dhe veprimtarisë arkivore.

Duke marrë parasysh gjendjen e krijuar në gjithë botën nga COVID-19, maksimalisht janë respektuar  protokollet e vendosura për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19. Njëra ndër masat e respektuara ka qenë respektimi i distancës ku për këtë qëllim Konferenca ishte ndarë në 5 tryeza duke iu referuar temave që do të kumtoheshin, si: tryeza 1, "E drejta e informimit, të drejtat e njeriut, shfrytëzimi i arkivave", tryeza 2, "Zhvillime teknologjike, shërbimi i arkivave të digjitalizuara", tryeza 3, "Inspektimi dhe trajnimet, puna e arkivistit", tryeza 4, "Historia përmes arkivave",  dhe tryeza 5, "Probleme të punës arkivore". Përveç distancës fizike si masë tjetër mbrojtëse ishte mbajtja e obliguar e maskave nga të gjithë pjesëmarrësit në Konferencë.


 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës