Vizita e majorit Glenford Rose në AShAK

Sot, Kryeshefi i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës z. Bedri Zyberaj pati një takim pune me majorin Glenford Rose përfaqësues i Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-së (NALT)në Ministrinë e Mbrojtjes të Republikës së Kosovës.

Majori Rose, në kuadër të misionit këshilldhënës që ka në këtë Ministri, u interesua për mundësitë dhe format e ndihmës që mund të japë Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës për konsolidimin dhe kompletimin e mëtejshëm të Arkivit të Ministrisë së Mbrojtjes.

Kryeshefi Zyberaj premtoi se për një gjë të tillë, institucioni që drejton ai do të përpiqet me të gjitha mundësitë (dhe ato janë të shumta) që të ofrojë ndihmë profesionale për të gjitha çështjet që u shtruan në këtë takim, por dhe për të tjera problematika që do të dalin gjatë rrugëtimit të përbashkët, deri në finalizimin dhe kompletimin e plotë të Arkivit të Ministrisë së Mbrojtjes.

Në fund, majori Rose vizitoi dhe disa mjedise të Arkivit të Kosovës. 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës