Aktualitete

VIZITA E SHFMU,,ZENEL HAJDINI”, TËRSTENIK, SHFMU,,HASAN PRISHTINA” - SEMETISHT DHE E GJIMNAZIT ,,EQREM QABEJ” - PRISHTINË

Vizita e nxënësve të SHFMU,,Zenel Hajdini” nga fshati Tërstenik

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më 15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër të aktiviteteve për...
Pensionimi i Drejtorit te ANK-Peje

27.01.2023 Pas shumë vitesh pune të palodhshme, sot doli në pension Drejtori i Arkivit Ndërkomunal të...
Hapja e Ekspozitës ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, në Universitetin ,, Ukshin Hoti” në Prizren

Me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës...
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS PRITI NË TAKIM DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË ARKIVAVE TË TURQISË Z. ÜGUR ÜNAL

Dje, më 9 shkurt 2022, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Drejtori i...
VIZITË ZYRTARE E DELEGACIONIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË TURQISË

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal delegacioni...
28 nëntor 2021- Ekspozita në Kalanë e Tiranës

Sërish nikoqire Kalaja e Tiranës!Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e...
27 nëntor 2021-Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK-DPA

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive, Shqipëri...
Ekspozita në Vlorë

Në kuadër të manifestimeve për 28 Nëntorin, Shpalljen e Pavarësisë së...

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër tëaktiviteteve për shënimin e 15 vjetorit të Shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, hapiekspozitën “Kosova pas  Luftës së DytëBotërore në dokumente arkivore”.

Ekspozita ,, Kosova pas Luftës sëDytë Botërore në dokumente arkivore”, përmes dokumenteve paraqet sfidat dhesakrificat e Kosovës në rrugëtimin e saj drejt Shpalljes së Pavarësisë. Tëgjithë jemi të vetëdijshëm që këtij rrugëtimi i paraprinë ngjarje e procese jotë lehta, andaj disa prej tyre jemi munduar ti paraqesim përmes dokumentevearkivore që janë dëshmitë më të mira të kohës.

Ekspozita ka 15 Pano. Ajo përmbandokumente, fotografi dhe shkrime gazetash të kohës, për ngjarje dhe aktivitetetë ndryshme që  paraqesin  rrugëtimin historik të Kosovës deri teShpallja e Pavarësisë. 

Në mesin e dokumenteve tëpërzgjedhura janë: Urdhëresa e Ushtrisë Nacional Çlirimtare  e Jugosllavisë për shuarjen e kryengritjes sëShaban Polluzhës në shkurt të vitit 1945; Raport për zbatimin e Planit të Mobilizimittë Shqiptarëve – maj 1945; Aktgjykimi dhe procesverbali i ekzekutimit të MarieShllakut; Konfiskimet e pasurisë së paluajtshme të shqiptarëve në Kosovë-bazuar në Reformën Agrare dhe kolonizimin e brendshëm; Programi  i lëvizjes revolucionare të Bashkimit të Shqiptarëve– i përpiluar nga Adem Demaçi;  Demonstratate rinisë studentore të vitit 1968 dhe të mbarë popullit shqiptar në Kosovë; Kushtetutae Kosovës e vitit 1974, etj.

  

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës