Aktualitete

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVAT SHTETËRORE TË MAQEDONISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, z. Hysen Azemi, Drejtor i...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL...
VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, znj. Shpresa Mekaj, Drejtoresha e...
Pjesëmarrje në Mbledhjen e Bordit Ekzekutiv të Degës Rajonale Evropiane të Këshillit Ndërkombëtar për Arkivat në Shkup

Më 28.03.2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj i shoqëruar nga znj. Fexhrie Kastrati, Zyrtare...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare në Vukovar të Kroacisë

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE SHTETËRORE TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
U hap Ekspozitë me rastin e 7 Marsit- Ditës së Mësuesit

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës me rastin e 7 Marsit –Ditës së Mësuesit, në...
Ekspozitë me rastin e 7 Marsit- Ditës së Mësuesit

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës me rastin e 7 Marsit –Ditës së Mësuesit, hap...
MEMORANDUM I BASHKËPUNIMIT NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE INSTITUTIT TË KOSOVËS PËR ADMINISTRATË PUBLIKE

Në kuadër të bashkëpunimit ndër institucional, më 01.03.2017, Agjencia Shtetërore e Arkivave...

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Kujtim Shala, ku u prit nga Kryeshefi Ekzekutiv i këtij institucionit z. Ramë Manaj. Fillimisht z. Ramë Manaj e informoi Ministrin për kushtet dhe gjendjen aktuale në ASHAK, duke filluar me informatat rreth asaj se çka posedon ASHAK-ja, ku theksoi se posedojmë 7938.78 metra gjatësi lineare të lëndës arkivore dhe 1310 fonde. më shumë

VIZITË ZYRTARE NË ARKIVAT SHTETËRORE TË MAQEDONISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, z. Hysen Azemi, Drejtor i DANKI-së dhe z. Nazmi Mujaj, Drejtor i ANK-Gjilan, më datë 11.04.2017, realizuan një vizitë zyrtare në Arkivin Shtetëror të Republikës së Maqedonisë në Shkup. Delegacioni i ASHAK-së u prit nga zëvendës drejtori Muzafer Bislimi, udhëheqës të sektorit, si dhe nga arkivist të rregullimit dhe përpunimit të lëndës arkivore.më shumë

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI Zyrtarët nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës të kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, Ruzhdi Panxha- Drejtor i DVA-së dhe Hamit Shala- Drejtor i DAF-it, prej datës 5 deri 7 prill, 2017 morën pjesë në Konferencën “Problemet teknike në fushën e arkivimit tradicional dhe elektronik në Radenci –Slloveni”. Pjesëmarrja në këtë Konferencë nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës konsiderohet e rëndësishme, pasi që u njoftuan me risitë, arritjet dhe avantazhet e përvojave të arkivave të rajonit dhe botës në përgjithësi.më shumë

VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, znj. Shpresa Mekaj, Drejtoresha e DPZH-së dhe z. Skender Beqiri, Drejtor i ANK-Prishtinë, më datë 29.03.2017, realizuan një vizitë zyrtare në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë. më shumë

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës