U.D. Drejtor për Administratë dhe Financa

IBRAHIM MURATIKontakti:
Tel : 038 512 547 

Centrix: 200 15 008
Mob : 
Emaili : [email protected]

 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës