Historik i shkurt i Arkivit Ndërkomunal të Gjilanit

Arkivi Ndërkomunal i Gjilanit u themelua më 2 mars 1971, sipas marrëveshjes për komunën e Gjilanit, Kamenicës dhe Vitisë. Mirëpo,  punës ia fillon më 2 Mars 1977.


 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës