Historik i shkurt i Arkivit Ndërkomunal të Prizrenit

Arkivi Ndërkomunal i Prizrenit është arkivi i parë Ndërkomunal i themeluar më 26 dhjetor 1967, që kishte për qëllim mbrojtjen e lëndës arkivore për territorin e komunave të Prizrenit, Suharekës, Rahovecit, Malishevës dhe Dragashit.


 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës