Aktualitete

Java e Arkivit të Hapur

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
Dorëzimi i Portreteve të Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti- Skënderbeut në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

Me qëllim të pasurimit të arkivit më datën 26.03.2018, Prof. Dr. Eqrem Zenelaj i dorëzoi...
“Java e Arkivit të Hapur”

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
U HAP EKSPOZITA “DËBIMI I SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878”

Me rastin e 140 VJETORIT TË DËBIMIT TË SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878, më 22 shkurt 2018...
PJESËMARRJE NË PROMOVIMIN E LIBRIT “ARKIVAT SHQIPTARE” TË AUTORIT GJET NDOJI, TIRANË 2018

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...

Arkiva Elektronike

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZTë gjitha
Nr. TitulliVitiVërejtje
0001STOÇAR. Ndërrmarrja për tregëti me kafshët dhe prodhimet e ngjashme në Prishtinë1947-1951Ndërrmarrja më parë ka bartur emrin "JUG", ndërrmarrje ekonomike shtetërore eSerbisë për qarkullim me kafshë dhe prodhime të kafshëve
0002Enti për Sigurimin Social të KAKM Prishtinë1945-1953
0003Shkolla e mesme e partisë "Bora Vukmiroviq", Prishtinë1949-1954Arkivit ia ka dorëzuar anëtari i komisionit likuidues Boshko Popoviq
0004Stacioni i meliorëve "EREN", Gjakovë1949-1952Arkivit ia dorëzuan anëtarët e komisionit likudator: Jeremije Miledhe Blagoje Jovanoviq
0005"Voçar", ndërmarrje për blerjen dhe akumulimin e perimeve-Pejë1947-1953Ndërmarrja më herët është quajtur \"Istok\", ndërmarrje tokësore për blerjen dheakumulimin e pijeve
0006Ndërmarrja tregtare dhe bujqësore "OPSKRBA"- Prishtinë1949-1952Arkivit ia dorëzoi anëtari i Komisionit : Gligorije Jovanoviq
0007Këshilli Popullor i qytetit, Mitrovicë1925-1946
0008Gjykata e Rrethit- Prizren1934-1953Arkivit ia dorëzoi nëpunësi i gjykatës së Rrethit. Fondi është i siguruar prejnomenklaturës 015-30x2
0009Gjykata e Sheriatit në Prizren1929-1941Arkivi është pranuar përmes Gjykatës së Rrethit. Fondi është siguruar përmesnomnklaturës 015-30+3
0010Banka kreditore e Ibrit, Mitrovicë-Shkup1919-1941
0011Lidhja qytetare SHPK - Mitrovicë1950-1951
0012Oda Ekonomike Krahinore Prishtinë1925-1967Kjo lëndë i është bashkuar lëndës që është pranuar më parë nën nr. 12
0012Oda ekonomike e Kosovës1920-1963Fondi është siguruar sipas nomenklaturës 012-10
0013Shkolla fillore "Mladen Ugareviq", Prizren1930-1952
0014Shoqata e këngëtarëve "Car Urosh", Prizren1905-1941
0015Shkolla Zejtare e femrave në Prishtinë1920-1961
0016Shkolla Ekonomike e nxënësve, Prishtinë1919-1956Shkolla është quajtur: Shkolla zejtare dhe tregtare e nxënësve për industri dhe zehtari.
0017Orkestra Simfonike e Qytetit Prishtinë1950-1955
0018Shoqata Qytetare e SHKA-së1945-1950
0019Shoqata muzikore 1946-1953Më herët quhej Shoqata kulturore artistike "Radniqki"
0020Enti Higjenik i Prizrenit1924-1942Më herët quehj "Shtëpia e shëndetit popullor"
0021Përmbledhja e Rajko Vuçiqit, mësues nga Prishtina1905-1948I evidentuar në librin e blerjeve nr.45, më 31.12.1959
0022Përmbledhja e Manojlo Filipoviqit, orëtar nga Prishtina1900-1938I evidentuar në librin e blerjeve nr.73, më 1.o9.1960
0023Koleksion fotografishë1908-1960Të renditura sipas udhëzimit : Foto personalitetesh, ngjarjes, objektesh dhe sendesh dhevendesh
0024Koleksion i pllakave dhe afisheve1939-1939
0025Prefektura Kukës-Prizren1924-1941Dokumentacioni arkivor është pranuar nga Arkivi i Gjykatës së Rrethit.
0026Dokumentacion memoaresh1900-1941
0027Ndërmarrja tregtare në Pejë1928-1946Regjistri i shoqatave tregtare për Rrethin e Pejës dhe Istogut
0028Koleksion i Jovan Jovanoviqit1900-1946Koleksion
0029Përmbledhja "Varia"1900-1930Dokumente të ndryshme të dhuruara ose të blera
0030Shkolla zejtare e femrave në Prizren1919-1956
0031Përmbledhje vizatimesh1929-1958
0032Koleksion i familjes Parliq nga Vushtrria1909-1933
0033Fondi personal i Dushan Nekiqit, mësues nga Prizreni1900-1948
0034Koleksion i Ibrahim Kolqit, mësues nga Gjakova1915-1938
0035Prefektura-Inspektorati i arsimit Prizren1941-1944përpunimi arkivor është pranuar nga arkivi i Gjykatës së Rrethit
0036Koleksion i Stanoje Zafiroviq, drejtor i gjimnazit, në pension, Beograd1900-1958
0037Koleksion i Muharrem Krasniqit, mësues nga Barani1900-1911
0038Banka Bujqësore e Ferizajt, në Ferizaj1914-1941Është marrë një pjesë e përpunimit arkivor për tu parë lloji i materialit
0039Mbikqyrja për Qytetin e Prizrenit dhe Rrethin e Sharrit1927-1928
0040Shkollat fillore në Prishtinë1900-1947
0041Komuna e Radevës1941-1944
0042Shoqata Zejtare për rrethin e Pejës dhe Istogut, Pejë1938-1941ekonomike
0043Esnafi mutafxhik i Prizrenit1900-1945ekonomike
0044Shoqata e Shoqërisë së grave Prishtinë1919-1940
0045Gjykata e Qarkut Prizren, Prizren1961-1998nën këtë numër është regjistruar për herë të parë ky fond
0045Gjykata e Qarkut Prizren1919-1941Nga 1919 deri më 1934 Shkalla e Parë e Gjykatës dhe nga 1934 deri më 1947 Gjykata eQarkut. Është bartë me të njëjtin numër.
0045Gjykata e Qarkut Prizren1945-1960Kjo lëndë e Gjykatës së Qarkut në Prizren është bashkuar me dokumentacionin që ështëmarrë më herët nën nr. 45
0046Banka krditore e Prishtinës, Prishtinë1923-1932Shoqata muzikore e ka trashëguar këtë arkiv.
0047Kooperativa e Prizrenit (shoqata tregtare dhe aksionare)1909-1942Më herët, 1906 është quajtur shoqtq e tregtisë, pastaj shoqata bujqësore. Më 1912bashkohet me Odën ekonomike.
0048Fondi2016-2016

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës