Aktualitete

VIZITA E SHFMU,,ZENEL HAJDINI”, TËRSTENIK, SHFMU,,HASAN PRISHTINA” - SEMETISHT DHE E GJIMNAZIT ,,EQREM QABEJ” - PRISHTINË

Vizita e nxënësve të SHFMU,,Zenel Hajdini” nga fshati Tërstenik

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më 15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër të aktiviteteve për...
Pensionimi i Drejtorit te ANK-Peje

27.01.2023 Pas shumë vitesh pune të palodhshme, sot doli në pension Drejtori i Arkivit Ndërkomunal të...
Hapja e Ekspozitës ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, në Universitetin ,, Ukshin Hoti” në Prizren

Me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës...
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS PRITI NË TAKIM DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË ARKIVAVE TË TURQISË Z. ÜGUR ÜNAL

Dje, më 9 shkurt 2022, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Drejtori i...
VIZITË ZYRTARE E DELEGACIONIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË TURQISË

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal delegacioni...
28 nëntor 2021- Ekspozita në Kalanë e Tiranës

Sërish nikoqire Kalaja e Tiranës!Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e...
27 nëntor 2021-Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK-DPA

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive, Shqipëri...
Ekspozita në Vlorë

Në kuadër të manifestimeve për 28 Nëntorin, Shpalljen e Pavarësisë së...

Arkiva Elektronike

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZTë gjitha
Nr. TitulliVitiVërejtje
0001STOÇAR. Ndërrmarrja për tregëti me kafshët dhe prodhimet e ngjashme në Prishtinë1947-1951Ndërrmarrja më parë ka bartur emrin "JUG", ndërrmarrje ekonomike shtetërore eSerbisë për qarkullim me kafshë dhe prodhime të kafshëve
0002Enti për Sigurimin Social të KAKM Prishtinë1945-1953
0003Shkolla e mesme e partisë "Bora Vukmiroviq", Prishtinë1949-1954Arkivit ia ka dorëzuar anëtari i komisionit likuidues Boshko Popoviq
0004Stacioni i meliorëve "EREN", Gjakovë1949-1952Arkivit ia dorëzuan anëtarët e komisionit likudator: Jeremije Miledhe Blagoje Jovanoviq
0005"Voçar", ndërmarrje për blerjen dhe akumulimin e perimeve-Pejë1947-1953Ndërmarrja më herët është quajtur \"Istok\", ndërmarrje tokësore për blerjen dheakumulimin e pijeve
0006Ndërmarrja tregtare dhe bujqësore "OPSKRBA"- Prishtinë1949-1952Arkivit ia dorëzoi anëtari i Komisionit : Gligorije Jovanoviq
0007Këshilli Popullor i qytetit, Mitrovicë1925-1946
0008Gjykata e Rrethit- Prizren1934-1953Arkivit ia dorëzoi nëpunësi i gjykatës së Rrethit. Fondi është i siguruar prejnomenklaturës 015-30x2
0009Gjykata e Sheriatit në Prizren1929-1941Arkivi është pranuar përmes Gjykatës së Rrethit. Fondi është siguruar përmesnomnklaturës 015-30+3
0010Banka kreditore e Ibrit, Mitrovicë-Shkup1919-1941
0011Lidhja qytetare SHPK - Mitrovicë1950-1951
0012Oda Ekonomike Krahinore Prishtinë1925-1967Kjo lëndë i është bashkuar lëndës që është pranuar më parë nën nr. 12
0012Oda ekonomike e Kosovës1920-1963Fondi është siguruar sipas nomenklaturës 012-10
0013Shkolla fillore "Mladen Ugareviq", Prizren1930-1952
0014Shoqata e këngëtarëve "Car Urosh", Prizren1905-1941
0015Shkolla Zejtare e femrave në Prishtinë1920-1961
0016Shkolla Ekonomike e nxënësve, Prishtinë1919-1956Shkolla është quajtur: Shkolla zejtare dhe tregtare e nxënësve për industri dhe zehtari.
0017Orkestra Simfonike e Qytetit Prishtinë1950-1955
0018Shoqata Qytetare e SHKA-së1945-1950
0019Shoqata muzikore 1946-1953Më herët quhej Shoqata kulturore artistike "Radniqki"
0020Enti Higjenik i Prizrenit1924-1942Më herët quehj "Shtëpia e shëndetit popullor"
0021Përmbledhja e Rajko Vuçiqit, mësues nga Prishtina1905-1948I evidentuar në librin e blerjeve nr.45, më 31.12.1959
0022Përmbledhja e Manojlo Filipoviqit, orëtar nga Prishtina1900-1938I evidentuar në librin e blerjeve nr.73, më 1.o9.1960
0023Koleksion fotografishë1908-1960Të renditura sipas udhëzimit : Foto personalitetesh, ngjarjes, objektesh dhe sendesh dhevendesh
0024Koleksion i pllakave dhe afisheve1939-1939
0025Prefektura Kukës-Prizren1924-1941Dokumentacioni arkivor është pranuar nga Arkivi i Gjykatës së Rrethit.
0026Dokumentacion memoaresh1900-1941
0027Ndërmarrja tregtare në Pejë1928-1946Regjistri i shoqatave tregtare për Rrethin e Pejës dhe Istogut
0028Koleksion i Jovan Jovanoviqit1900-1946Koleksion
0029Përmbledhja "Varia"1900-1930Dokumente të ndryshme të dhuruara ose të blera
0030Shkolla zejtare e femrave në Prizren1919-1956
0031Përmbledhje vizatimesh1929-1958
0032Koleksion i familjes Parliq nga Vushtrria1909-1933
0033Fondi personal i Dushan Nekiqit, mësues nga Prizreni1900-1948
0034Koleksion i Ibrahim Kolqit, mësues nga Gjakova1915-1938
0035Prefektura-Inspektorati i arsimit Prizren1941-1944përpunimi arkivor është pranuar nga arkivi i Gjykatës së Rrethit
0036Koleksion i Stanoje Zafiroviq, drejtor i gjimnazit, në pension, Beograd1900-1958
0037Koleksion i Muharrem Krasniqit, mësues nga Barani1900-1911
0038Banka Bujqësore e Ferizajt, në Ferizaj1914-1941Është marrë një pjesë e përpunimit arkivor për tu parë lloji i materialit
0039Mbikqyrja për Qytetin e Prizrenit dhe Rrethin e Sharrit1927-1928
0040Shkollat fillore në Prishtinë1900-1947
0041Komuna e Radevës1941-1944
0042Shoqata Zejtare për rrethin e Pejës dhe Istogut, Pejë1938-1941ekonomike
0043Esnafi mutafxhik i Prizrenit1900-1945ekonomike
0044Shoqata e Shoqërisë së grave Prishtinë1919-1940
0045Gjykata e Qarkut Prizren, Prizren1961-1998nën këtë numër është regjistruar për herë të parë ky fond
0045Gjykata e Qarkut Prizren1919-1941Nga 1919 deri më 1934 Shkalla e Parë e Gjykatës dhe nga 1934 deri më 1947 Gjykata eQarkut. Është bartë me të njëjtin numër.
0045Gjykata e Qarkut Prizren1945-1960Kjo lëndë e Gjykatës së Qarkut në Prizren është bashkuar me dokumentacionin që ështëmarrë më herët nën nr. 45
0046Banka kreditore e Prishtinës, Prishtinë1923-1932Shoqata muzikore e ka trashëguar këtë arkiv.
0047Kooperativa e Prizrenit (shoqata tregtare dhe aksionare)1909-1942Më herët, 1906 është quajtur shoqtq e tregtisë, pastaj shoqata bujqësore. Më 1912bashkohet me Odën ekonomike.
0048Fondi2016-2016

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës