Aktualitete

PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...
PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 30 –TË NDËRKOMBËTARE “ARHIVSKA PRAKSA 2017” NË TUZËLL –BOSNJE DHE HERCEGOVINË

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, prej datës 27-29 shtator 2017 mori pjesë në...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...

Kryeshef Ekzekutiv

Ramë Manaj

I lindur më 24 korrik 1954 në fsh. Gllarevë, Komuna e Klinës, Kosovë.
Shkollimin fillor e ka mbaruar në vendlindje (Gllarevë dhe Ujmirë), Shkollën e mesme të mësuesisë, (Shkollën normale) në Pejë, kurse Fakultetin Juridik me Provimin e judikaturës në Prishtinë.
Në vitet 1977 – 1979 ka punuar në Gazetën e përditshme “Rilindja” – korrespodent i rregullt nga Komuna e Klinës.
Për 10 vite ka punuar në Minierën e boksitit në Klinë- Drejtor i administratës së ndërmarrjes, deri në largimin e dhunshëm nga pushteti serb, në fund të vitit 1990. Prej këtij viti, politikisht ishte i angazhuar dhe vazhdimisht aktiv në forume të larta të Lidhjës Demokratike të Kosovës-anëtar i Kryesisë dhe Sekretar i Përgjithshëm i saj.
Pas lufte 1998-99, për 5 vite ka qenë anëtar dhe Kryetar i Asamblesë komunale në Klinë (2001 -2006).
Në përiudhen 2006 – 2007 ka qenë Këshilltar i lartë i Kryetarit të Kuvendit të Kosovës.
Në legjislaturën e tretë ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe  Zëvendës Kryeministër në Qeverinë e Republikës së Kosovës.
Aktualisht është Kryeshef Ekzekutiv në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës.
Ka punime dhe botime profesionale në editorial të ndryshëm në vend dhe jasht Kosove.
     

Tel. 038512499

Fax.038512596      

Mob.045333654             

E-mail:  [email protected]

 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës