Historik i shkurt i Arkivit Ndërkomunal të Mitrovicës

Arkivi Ndërkomunal i Mitrovicës u themelua në vitin 1968, i cili punës ia filloi në dhjetor të vitit 1970. Kompetencat e këtij arkivi shtriheshin në territorin e komunës së Vushtrrisë, Skenderajt, Leposaviqit dhe Mitrovicës. Më vonë nga ky arkiv u ndanë si të pavarur Arkivi i Vushtrrisë dhe Arkivi i Skenderaj. Mirëpo, me themelimin e komunave të reja të Zubin Potokut dhe Zveçanit, kompetencat territoriale të këtij arkivi prapë mbetën nën mbikëqyrjen e këtij Arkivi. 


 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës