Aktualitete

PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...
PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 30 –TË NDËRKOMBËTARE “ARHIVSKA PRAKSA 2017” NË TUZËLL –BOSNJE DHE HERCEGOVINË

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, prej datës 27-29 shtator 2017 mori pjesë në...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...

Drejtor për Administratë dhe Financa

HAMIT ( Ramadan ) SHALA

I lindur më 01.07.1955 në fshatin Letanc komuna e Podujevës. Shkollën fillore dhe Gjimnazin e kam krye në Podujevë.
Në vitin shkollor 1974/1975 jam regjistruar në Fakultetin Juridik- Drejtimi i përgjithshëm në Prishtinë.
Në mars të vitit 1979  kam diplomua  në Fakultetin Juridik dhe kam fitua titullin ,, Jurist i Diplomuar,,.
Në prill të vitit 1979 jam punësuar në Kuvendin Komunal në Podujevë, në vendin e punës Zyrtar  juridik, në Shërbimin e Kuvendit Komunal.
Prej muajit maj të vitit 1981 e deri në nëntor të vitit 1989 kam qenë i emëruar nga ana e Kuvendit Komunal  /dy mandate pa ndërprerë/ Sekretar i Këshillit Ekzekutiv të KK-së në Podujevë.
Prej nëntorit të vitit1989 e deri në tetor të vitit 1990 kam qenë i emëruar  Sekretar i Kuvendit Komunal në Podujevë gjersa shteti serb na ka largua me forcë nga vendet e punës.
Prej tetorit të vitit 1990 e deri në qershor 1999 kemi punuar paralel me pushtetin serb në të njëjtën pozitë si Sekretar i Kuvendit të Komunës së Podujevës, jashta objektit komunal.
Prej qershorit të vitit 1999 e drei më 15.04.2008  kam qenë Drejtor i Drejtorisë për Administratë të Përgjithshme në Komunën e Podujevës, për tri mandate pa ndërprerë.
Më 15.04.2008 kam kalua në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal në Prishtinë në poziten e Drejtorit të Departamentit për Administratë dhe Financa.
Më 01.04.2009 kam kalua në ASHAK në poziten e Drejtorit të Departamentit për Administratë dhe Financa ku edhe më tuje qendroj në këtë vend pune.

Kontakti:
Tel : 038 512 547
Mob : 044 163 449
Emaili : [email protected]

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës