Aktualitete

VIZITA E SHFMU,,ZENEL HAJDINI”, TËRSTENIK, SHFMU,,HASAN PRISHTINA” - SEMETISHT DHE E GJIMNAZIT ,,EQREM QABEJ” - PRISHTINË

Vizita e nxënësve të SHFMU,,Zenel Hajdini” nga fshati Tërstenik

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më 15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër të aktiviteteve për...
Pensionimi i Drejtorit te ANK-Peje

27.01.2023 Pas shumë vitesh pune të palodhshme, sot doli në pension Drejtori i Arkivit Ndërkomunal të...
Hapja e Ekspozitës ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, në Universitetin ,, Ukshin Hoti” në Prizren

Me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës...
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS PRITI NË TAKIM DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË ARKIVAVE TË TURQISË Z. ÜGUR ÜNAL

Dje, më 9 shkurt 2022, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Drejtori i...
VIZITË ZYRTARE E DELEGACIONIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË TURQISË

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal delegacioni...
28 nëntor 2021- Ekspozita në Kalanë e Tiranës

Sërish nikoqire Kalaja e Tiranës!Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e...
27 nëntor 2021-Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK-DPA

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive, Shqipëri...
Ekspozita në Vlorë

Në kuadër të manifestimeve për 28 Nëntorin, Shpalljen e Pavarësisë së...

Shpallje / Konkurse

Njoftim mbi rezultatet perfundimtare- Udhëheqes i Divizionit ANK PejeNjoftim_mbi rezultatet e testimit me shkrim_Udhëheqës i Divizionit të Arkivit Ndërkomunal në Pejë_11.06.2024Konkurs_Zyrtar për Arkiv 2_31.5.2024Konkurs_Zyrtar për Arkiv-Arkivi Nderkomunal i Prishtinës_31.5.2024Konkurs_Zyrtar për Arkiv_Arkivi Nderkomunal i Gjakovës_31.5.2024Njoftim_Lista e ngushtë-Restaurator_30-05-2024Konkurs_Zyrtar i Lartë për PromovimKonkurs_Zyrtar i Logjistikës_22.5.2024Njoftim-Për anulim të procedurës së pranimit_20.5.2024Ri shpallje_Konkursi për Zyrtar i Lartë për FinancaNjoftim-Anulim i procedurës së pranimitA.nr.4172024Njoftim-mbi rezultatet përfundimtare_Zyrtar i Arkivit RN00013453Njoftim-Mbi rezultatet e testimit me shkrim_Arkivist2_RN0001345312.04.2024 Konkursi- Udhëheqës i Arkivit Nderkomunal Pejë04.04.2024 - Njoftim mbi Anulimin e Procedures se Pranimit04.04.2024 - Njoftim mbi rezultatet perfundimtare- Zyrtare i Larte per Prokurim04.04.2024 - Njoftim mbi rezultatet nga verifikimi paraprakKonkursi-Restaurator në Laboratorin e Konservimit dhe Restaurimit (shërimit) të materialeve të dëmtuara arkivore në ASHAKKonferenva VIII Ndërkombëtare e ArkivistikësNjoftim mbi anulim te procedures se pranimitNjoftim mbi rezultatet perfundimtare- Zyrtar i Lartë i Mbikëqyrjes ne Sallen hulumtuese Konkurs- Zyrtar i Larte i ArkivesRi-shpallje e konkursit- Zyrtar per Arkiv 2Njoftim mbi rezultatet perfundimtare- Zyrtar i larte i FinancaveKonkursi-Zyrtar per Arkiv 2 02.02.2024Konkurs- Zyrtar i Lartë i Mbikëqyrjes, Administrimit dhe Mbështetjes së Punës Hulumtuese 6.12.2023Konkurs-Zyrtar i Larte i Prokurimit 6.12.2023 Konkursi- Recepsionist 6.12.2023Konkursi- Zyrtare i Larte per Financa 14.12.2023Njoftim-NJOFTIM PËR NDËRPRERJE TË PROCEDURES SË REKRUTIMIT - Drejtor Ekzekutiv, Agjencia e Arkivave të Kosovës, MKRSKonkursi-Drejtor Ekzekutiv ASHAKNjoftim-Lista e ngushtë e kandidatëve për pozitën, Drejtor Ekzekutiv në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të KosovëFtese per paraqitje ne Konference16.11.2022 - Njoftim për konsultim të brendshëm për Draft Planin e Performancës 2023 për Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës . Bazuar në Rregulloren Nr. 03/2020 për Performancën e Agjencive, Neni 9-paragrafi 2 dhe 3, Draft - Plani i Performancës, nga data 16.11.2022 deri më 22.11.2022 ( 7 ditë) , është në konsultim të brendshëm.Komentet lidhur me Draftin, dërgoni të Përgjegjësja e Grupit Punues znj. Shpresa Mekaj, në e-mail: [email protected] , deri më 22.11.2022 në ora 16:00.Komentet e pranuara do të shqyrtohen nga Grupi punues.NjoftimKonkurs publik për dizajnimin e LOGOS së AShAKFtese per Konference,Boletin-KosoveICA-Ftese per paraqitje te temave per KonferenceKonferenca Radenci 2022- Ftese per paraqitje me temeNjoftim per kon.27.7.2021Njoftim per nenshkrim te kontrates-Ekspozita dhe kataloguSrvisim i klimaveNjoftim per nenshkrim te kontrates-Ekspozita e 10 qershoritNjoftim per nensh. te kontrates-Larja e tepiheveEkspozita Vullkani i RepublikesBotimi i Librit Ndarja Administrative e Vilajeteve ShqiptareEkspozita 70 vjet ArkivFurnizim me veshembathjeThirrje per KonferenceNjoftim per nen. kontrates-sherbime te sigurimit te automjeteve te ASHAKnjoftim per nenshkrim te kontrates- Printimi i ekspozites dhe kendit arkivorNjoftim per nenshkrimin e kontrates minimale- Furnizim me maska dhe dezinfektuesNjoftim,18.6.2020Njoftim,3.6.2020Njoftim per nënshkrim te kontrates 29.4.2020Njoftim për nënshkrim te kontrates-Furnizimi me lule

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës