Historik i Arkivit Ndërkomunal të Pejës

Arkivi Ndërkomunal i Pejës është formuar në vitin 1968,  i cili ia filloi punës në këtë vit. Kompetencat territoriale shtriheshin në territorin e komunës së Pejës, Istogut dhe Klinës. Këto komuna deri në vitin 1988 bashkëpunojnë, por pastaj ndahen dhe krijojnë arkiva të veta.


 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës