Aktualitete

Java e Arkivit te Hapur

Me rastin e 68 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
Hapet Ekspozita- Qytetet shqiptare ne fotografite e vjetra,1863-1916

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës nën Patronatin e Zyrës së Kryeministrit dhe në...
Pjesemarrje ne akademine perkujtimore "Malli per Rugoven' ne Suedi

Ftesë të Shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptarë “Papa Klementi i XI Albani”...
Dorëzimi i dokumenteve të rëndësishme për Kosovën në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

Meqëllim të pasurimit të arkivit më datën 23.11.2018, Prof. Dr. Eqrem Zenelaj i dorëzoi...
PJESËMARRJE NË SIMPOZIUMIN “TË DREJTAT E REFUGJATËVE NË DOKUMENTE”, ZAGREB -KROACI

Më datë 15.11.2018, delegacioni i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në...
PJESËMARRJE NË PROMOVIMIN E REVISTËS “ARKIVAT SHQIPTARE”, TIRANË-SHQIPËRI

Delegacioni i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
Konferenca “ARKIVAT DHE PUNA ARKIVORE NË TREVAT E SHQIPTARËVE NË SHEK. XX – XXI”

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të...
Ekspozita "Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-2018"

Më 08.06.2018, në hollin e Bibliotekës Kombëtare të Prishtinës, Agjencia Shtetërore e Arkivave...
KONFERENCA “Arkivat dhe puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shek. XX – XXI”

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE ARKIVIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Më 14 maj 2018 në Prishtinë, në ambientet e ASHAK-së u nënshkrua ripërtrirja e...

NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE ARKIVIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Më 14 maj 2018 në Prishtinë, në ambientet e ASHAK-së u nënshkrua ripërtrirja e Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës dhe Arkivit Shtetëror të Republikës së Maqedonisë. Ripërtrirjen e Marrëveshjes së Bashkëpunimit e nënshkruan Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori i Arkivit Shtetëror të Maqedonisë z. Kiril Petrov.

Delegacionin me një fjalë rasti i përshëndeti edhe përfaqësuesi nga MKRS  z. Xhevat Bajrami,drejtor i Departamentit të Rinisë, i cili uroi të dy institucionet për nënshkrimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit dhe njëkohësisht shprehu gatishmërinë për përkrahjen e MKRS-së ndaj ASHAK-së. 

Të dy udhëheqësit e institucioneve arkivore me këtë rast shprehën gatishmërinë se ky bashkëpunim do të jetë në nivelin më të lartë zyrtar me zotimin e të dyja palëve që do ti përkrahin, mbështesin,promovojnë dhe realizojnë aktivitetet e njëra tjetrës në fushën e arkivistikës.

Marrëveshja e Bashkëpunimit e nënshkruar nga palët potencon se  do të zhvillojnë bashkëpunimin në bazë të barazisë, interesit të përbashkët, në bazë të mundësive financiare dhe nëpërputhje me legjislacionin kombëtar në fuqi në vendin përkatës, si dhe memarrëveshjet ndërkombëtare të nënshkruara prej tyre.

Po ashtu, do të bëjnë hulumtime në baza reciproke, me qëllim plotësimin dhe kompletimin e fondeve dhe koleksioneve arkivore me kopjete dokumenteve, me mundësinë e marrjes së kopjeve të urdhëruara vetëm me kërkesëme shkrim nga udhëheqësi i arkivit përkatës ose me autorizimin e tij, ndërsa shkëmbimin e kopjeve do të realizojnë me Protokoll, të nënshkruar nga të dyja palët, si dhe do t’i shkëmbejnë revistat e tyre arkivore dhe do të publikojnë artikuj ekspertësh dhe kontribute shkencore në fushën e punës arkivore.

Delegacioni nga Arkivi Shtetëror i Republikës së Maqedonisënë përbërje të Kiril Petrov-drejtor, Muzafer Bislimi- Zëvendësdrejtor dhe Svetlana Usprcova- Udhëheqëse për Bashkëpunim patën rastin të vizitojnë Depon e ASHAK-së dhe ambientet e punës si: laboratorin e restaurimit-konservimit, laboratorin e digjitalizimit, sallën e leximit, bibliotekën etj. të cilët shprehën admirimine tyre për punën që kryhet në këtë institucion.

 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës