Aktualitete

Java e Arkivit te Hapur

Me rastin e 68 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
Hapet Ekspozita- Qytetet shqiptare ne fotografite e vjetra,1863-1916

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës nën Patronatin e Zyrës së Kryeministrit dhe në...
Pjesemarrje ne akademine perkujtimore "Malli per Rugoven' ne Suedi

Ftesë të Shoqatës së shkrimtarëve dhe krijuesve shqiptarë “Papa Klementi i XI Albani”...
Dorëzimi i dokumenteve të rëndësishme për Kosovën në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

Meqëllim të pasurimit të arkivit më datën 23.11.2018, Prof. Dr. Eqrem Zenelaj i dorëzoi...
PJESËMARRJE NË SIMPOZIUMIN “TË DREJTAT E REFUGJATËVE NË DOKUMENTE”, ZAGREB -KROACI

Më datë 15.11.2018, delegacioni i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës në...
PJESËMARRJE NË PROMOVIMIN E REVISTËS “ARKIVAT SHQIPTARE”, TIRANË-SHQIPËRI

Delegacioni i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
Konferenca “ARKIVAT DHE PUNA ARKIVORE NË TREVAT E SHQIPTARËVE NË SHEK. XX – XXI”

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të...
Ekspozita "Lidhja Shqiptare e Prizrenit 1878-2018"

Më 08.06.2018, në hollin e Bibliotekës Kombëtare të Prishtinës, Agjencia Shtetërore e Arkivave...
KONFERENCA “Arkivat dhe puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shek. XX – XXI”

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE ARKIVIT SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË

Më 14 maj 2018 në Prishtinë, në ambientet e ASHAK-së u nënshkrua ripërtrirja e...

Java e Arkivit te Hapur

Me rastin e 68vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave tëKosovës nga data 25-29 mars 2019 organizon:

 

JAVËN E ARKIVIT TË HAPUR

Gjatë Javës së Arkivit të Hapur, ASHAK do të hap dyert për publikun me ç'rast të interesuaritkanë mundësi që të shohin për së afërmi punën dhe aktivitetet që bëhen nëambientet e Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës me qëllim të ruajtjes,mbrojtjes, prezantimit dhe përgatitjes për shfrytëzim të trashëgimisë sëshkruar që posedon ASHAK.

Vendet që do tëvizitohen:

-              Salla e leximit, aplikimi dhe shërbimi në sallën e leximit;

-              Rregullimi dhe përpunimi i lëndës arkivore;

-              Laboratori i Restaurimit dhe Konzervimit;

-              Laboratori i Mikrofilmimit dhe Digjitalizimit;

-              Depo e ASHAK-së;

-              Biblioteka.

ASHAK do tëmirëpret të gjithë vizitorët nga data 25-29 mars 2019, prej orës 09:00 deri nëora 15:00. 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës