Aktualitete

VIZITA E SHFMU,,ZENEL HAJDINI”, TËRSTENIK, SHFMU,,HASAN PRISHTINA” - SEMETISHT DHE E GJIMNAZIT ,,EQREM QABEJ” - PRISHTINË

Vizita e nxënësve të SHFMU,,Zenel Hajdini” nga fshati Tërstenik

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më 15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër të aktiviteteve për...
Pensionimi i Drejtorit te ANK-Peje

27.01.2023 Pas shumë vitesh pune të palodhshme, sot doli në pension Drejtori i Arkivit Ndërkomunal të...
Hapja e Ekspozitës ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, në Universitetin ,, Ukshin Hoti” në Prizren

Me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës...
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS PRITI NË TAKIM DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË ARKIVAVE TË TURQISË Z. ÜGUR ÜNAL

Dje, më 9 shkurt 2022, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Drejtori i...
VIZITË ZYRTARE E DELEGACIONIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË TURQISË

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal delegacioni...
28 nëntor 2021- Ekspozita në Kalanë e Tiranës

Sërish nikoqire Kalaja e Tiranës!Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e...
27 nëntor 2021-Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK-DPA

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive, Shqipëri...
Ekspozita në Vlorë

Në kuadër të manifestimeve për 28 Nëntorin, Shpalljen e Pavarësisë së...

FTESË PËR PJESËMARRJE TË BOTIMIT TË REVISTËS ,, ARKIVAT SHQIPTARE”

Për të pestin vit me radhë Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave e Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës përgatitin dhe botojnë numrin e 57 të revistës “Arkivat shqiptare”. Synimi i kësaj reviste është të mbledhë ekspertë dhe studiuesi të arkivave të vendeve shqipfolëse dhe të arkivave të rajonit, të cilët për çdo vit diskutojnë për problematikat, metodologjinë e studimit, digjitalizimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së përmbajtjes, inovacionit, si dhe vizionit të punës të arkivave në realitetin e sotëm.
Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave e Shqipërisë dhe Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës ftojnë studiuesit, nëpunësit dhe të gjithë të interesuarit e kësaj fushe, të kontribuojnë në këtë revistë me studime.
Përpos arkivistëve të rrjeteve arkivore kombëtare, ftesa për pjesëmarrje u bëhet të gjithë profileve të tjerë të arkivistëve, institucioneve që ruajnë apo atyre që ndërveprojnë për ruajtjen e kujtesës kolektive.

 

Afati i dërgimit të artikujve: 3 shtator 2021.
Njoftimi për artikujt e pranuar: 17 shtator 2021

 

Temat e propozuara:
-    Crowd sourcing: konteksti dhe metadatat e dokumenteve të krijuara nga përdoruesit
-    Automatizimi i arkivave dhe etika
-    Siguria kibernetike dhe administrimi i të dhënave
-    Risitë digjitale dhe shfrytëzimi i dokumentacionit
-    Zhvillimi i njëtrajtshëm përmes bashkëpunimit me komunitetin
-    Trashëgimia arkivore e përbashkët përtej kufijve gjeografikë
-    Arkivat, përgjegjësia, qasja në të dhënat dhe mbrojtja e të dhënave personale
-    Bashkëpunimi rajonal në fushën e arkivave dhe trashëgimisë kulturore arkivore
-    Trafiku ilegal i trashëgimisë dokumentare
-    Etika dhe arkivat
-    Ndryshimet klimaterike dhe arkivat
-    Trajnimi arkivor dhe përmirësimi profesional
-    Turizmi dhe promovimi i arkivave
 
(Shënim: temat e propozuara nuk janë tituj të detyruar temash apo artikujsh, as s’kanë qëllim kufizues, por vetëm sugjerime tematike.)
 
Në artikujt duhen respektuar këto kritere:
Artikujt nuk duhet të jenë më të gjatë se 15 faqe të formatit A4, në gjuhën shqipe apo angleze, përgatitur sipas udhëzimeve të mëposhtme:
Formati i tekstit: MS Word (format: *.docx; *doc)
Tipi i shkronjave: Times New Roman
Formati i faqes: A4
Hapësirat mes rreshtave (Line spacing): 1.00
Emri i autorit: 12 pt, pozicionuar majtas, bold, emri me germa të vogla, mbiemri me germa kapitale, poshtë emrit të vendoset titulli i institucionit të autorit, me germa të vogla, jo bold
Titulli i artikullit: 12 pt, bold, germa kapitale, në qendër të fletës
Nëntitujt: 12 pt, bold, germa të vogla, pozicioni i tekstit justified
Teksti: 12 pt, pozicioni i tekstit justified
Abstrakti: në gjuhën shqipe dhe angleze, titulli me germa 12 pt, kapitale, bold, teksti me germa 12 pt, edhe titulli, edhe teksti në pozicion justified
Ilustrimet/fotografitë: në fund të tekstit
Legjendat e ilustrimeve/fotografive: 12 pt, në qendër të fletës, nën ilustrim/fotografi
Formati i ilustrimeve/fotografive: TIF, GIF, JPG, BMP, WMF
 
Sistemi i referencave dhe i bibliografisë duhet të bëhet sipas rregullave The Chicago Manual of Style, i cili gjendet në: https://www.chicagomanualofstyle.org/home.html
 
Vërejtje: Artikujt që nuk respektojnë kriteret e mësipërme nuk do të botohen.
 
Punimet mund t`i dërgoni në email-et:
 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës