Aktualitete

VIZITA E SHFMU,,ZENEL HAJDINI”, TËRSTENIK, SHFMU,,HASAN PRISHTINA” - SEMETISHT DHE E GJIMNAZIT ,,EQREM QABEJ” - PRISHTINË

Vizita e nxënësve të SHFMU,,Zenel Hajdini” nga fshati Tërstenik

Ekspozita,, Kosova pas Luftës së Dytë Botërore në dokumente arkivore"

Më 15 shkurt 2023, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës në kuadër të aktiviteteve për...
Pensionimi i Drejtorit te ANK-Peje

27.01.2023 Pas shumë vitesh pune të palodhshme, sot doli në pension Drejtori i Arkivit Ndërkomunal të...
Hapja e Ekspozitës ,,Kosova në Arkivin e Shtetit Shqiptar”, në Universitetin ,, Ukshin Hoti” në Prizren

Me rastin e 14 vjetorit të Pavarësisë së Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës...
KRYESHEFI EKZEKUTIV I AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS PRITI NË TAKIM DREJTORIN E PËRGJITHSHËM TË ARKIVAVE TË TURQISË Z. ÜGUR ÜNAL

Dje, më 9 shkurt 2022, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Drejtori i...
VIZITË ZYRTARE E DELEGACIONIT TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË TURQISË

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Arkivave të Turqisë z. Ügur Unal delegacioni...
28 nëntor 2021- Ekspozita në Kalanë e Tiranës

Sërish nikoqire Kalaja e Tiranës!Agjencia Shtetërore e Arkivave e Kosovës, Drejtoria e Përgjithshme e...
27 nëntor 2021-Nënshkrimi i Marrëveshjes së Bashkëpunimit AShAK-DPA

Në kuadër të zhvillimit të aktiviteteve të përbashkëta të dy qeverive, Shqipëri...
Ekspozita në Vlorë

Në kuadër të manifestimeve për 28 Nëntorin, Shpalljen e Pavarësisë së...

The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship

The Fulbright-NationalArchives Heritage Science Fellowship

Ftesë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, përtu paraqitur në programin TheFulbright-National Archives Heritage Science Fellowship, për vitin akademik2020-2023, e cila mundësohet nga Departamenti i Shtetit Amerikan dheAdministrata e Arkivave Kombëtare dhe të Dhënave,  për thellimin e njohurive në fushën earkivistikës.

 

The Fulbright-NationalArchives Heritage Science Fellowship, komponentë e FulbrightVisiting Scholar Program, ofron një mundësi për studiuesit që të lidhen meshkencëtarët dhe ekspertët e Arkivave Kombëtare gjatë kryerjes së hulumtimit nëlaboratorin më të ri për hulumtim dhe testim shkencor të trashëgimisë pranëArkivave Kombëtare në College Park, Maryland. Kjo bursë mundësohet ngaDepartamenti i Shtetit Amerikan dhe Administratës së Arkivave Kombëtare dhe tëDhënave. Bursa është themeluar për të mbështetur edukimin shkencor të arkivave,ruajtjen dhe hulumtimin e tyre.  

 Bursisti/ja i/epërzgjedhur do të punojë ne Laboratorin për Testim dhe Hulumtim Shkencorë pranëArkivave Kombëtare, në një objekt me pajisjet më të reja, përqendruar nëhulumtim shkencor me qëllim të ruajtjes, mbrojtjes dhe qasjes së vazhdueshme tëpublikut në artefaktet, të dhëna dhe dokumente kulturore dhe historike.  

 

Konkursi për BursënFulbright-National Archives Heritage Science për vitin akademik 2022-2023 do tëvazhdojë të jetë i hapur deri më 15 tetor, 2021. Për aplikimin online dheudhëzimet tjera, ju lutemi të klikoni këtu: https://cies.org/fulbrightnationalarchives, dhe për të gjitha informatat tjera rreth bursës, vizitoni https://cies.org/fulbrightnationalarchives

Për më shumë informata: Ambasada  e SHBA-së në Kosovë  

 

Nora Nimani-Musa

Program Assistant

52 Rexhep Luci Street,2nd Floor

10000 Prishtina, Kosova

+383 38 226 255

https://kosova.americancouncils.org

www.americancouncils.org

 

---

The Fulbright-National ArchivesHeritage Science Fellowship, a component of the Fulbright Visiting ScholarProgram, provides an opportunity for Fulbright visiting scholars to connectwith National Archives scientists and experts while conducting research at theNational Archives’ state-of-the-art Heritage Science Research and Testing Labin College Park, Maryland. This Fellowship is made possible through apartnership between the U.S. Department of State and the National Archives andRecords Administration. The award was established to support archival scienceeducation, conservation, and research.

 

The selected Fellow will work in the Heritage ScienceResearch and Testing Laboratory of the National Archives, a state-of-the-artfacility focused on scientific research to assist in the conservation,preservation, and ongoing public accessibility of cultural and historicartifacts, records, and documents.

The Fulbright-NationalArchives Heritage Science Fellowship competition for the 2022-2023 academicyear is open and will be available until October 15, 2021. For the onlineapplication and instructions, please click here https://cies.org/fulbrightnationalarchives, and for all information about the Fellowship, visit https://cies.org/fulbrightnationalarchives

For more information: U.S. Embassy in Kosovo

 

 

Nora Nimani-Musa

Program Assistant

52 Rexhep Luci Street,2nd Floor

10000 Prishtina, Kosova

+383 38 226 255

https://kosova.americancouncils.org

www.americancouncils.org

  

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. „Arbnor e Astrit Dehari” nr.25 | 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës