Aktualitete

PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...
PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 30 –TË NDËRKOMBËTARE “ARHIVSKA PRAKSA 2017” NË TUZËLL –BOSNJE DHE HERCEGOVINË

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, prej datës 27-29 shtator 2017 mori pjesë në...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...

VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, znj. Shpresa Mekaj, Drejtoresha e DPZH-së dhe z. Skender Beqiri, Drejtor i ANK-Prishtinë,  më datë  29.03.2017, realizuan një vizitë zyrtare në Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë.  

Qëllimi i vizitës ishte diskutimi rreth detajeve lidhur me Konferencën “Arkivat dhe puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shek. XX – XXI”, në organizim të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë dhe Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës.

Krerët e dy institucioneve arkivore u dakorduan që Konferenca do të mbahet më 12 Maj në sallën e Muzeut në Tiranë, ndërsa 2 muaj pas konferencës do të nxirret botimi i përbashkët me kumtesat e paraqitura në  konferencë.  

Gjithashtu u arrit marrëveshja që të organizohet një Konferencë e përbashkët mes ASHAK dhe DPA,  iniciativë e filluar nga z. Rame Manaj dhe znj. Vlatka Lemic gjatë Konferencës “3-ditët e ICARUS-it” mbajtur në Kroaci prej 16-18 mars 2017. 

Qëllim tjetër i kësaj vizite ishte edhe marrja e përvojës për normat e punës, pasi që Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës në kuadër të planit të punës këtë vit ka ngritur Komisionin për rishqyrtimin dhe azhurnim e Rregullores për normat e punës. Komisioni do të marrë për bazë edhe përvojat nga DPA dhe Arkivi Shtetëror i Maqedonisë.  

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës