Aktualitete

Java e Arkivit të Hapur

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
Dorëzimi i Portreteve të Heroit Kombëtar Gjergj Kastrioti- Skënderbeut në Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës

Me qëllim të pasurimit të arkivit më datën 26.03.2018, Prof. Dr. Eqrem Zenelaj i dorëzoi...
“Java e Arkivit të Hapur”

Me rastin e 67 vjetorit të themelimit të Arkivit të Kosovës, Agjencia Shtetërore e Arkivave të...
U HAP EKSPOZITA “DËBIMI I SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878”

Me rastin e 140 VJETORIT TË DËBIMIT TË SHQIPTARËVE NGA SANXHAKU I NISHIT 1877/1878, më 22 shkurt 2018...
PJESËMARRJE NË PROMOVIMIN E LIBRIT “ARKIVAT SHQIPTARE” TË AUTORIT GJET NDOJI, TIRANË 2018

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare 

PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI   


Zyrtarët nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës të kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj,  Ruzhdi Panxha- Drejtor i DVA-së dhe Hamit Shala- Drejtor i DAF-it, prej datës 5 deri 7 prill, 2017 morën pjesë në Konferencën “Problemet teknike në fushën e arkivimit tradicional dhe elektronik në Radenci –Slloveni”. 

Pjesëmarrja në këtë Konferencë nga Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës konsiderohet e rëndësishme, pasi që u njoftuan me risitë, arritjet dhe avantazhet e përvojave të arkivave të rajonit dhe botës në përgjithësi.


Konferenca ka një traditë të gjatë, ajo organizohet për më shumë se 35 vjet me radhë, gjithmonë duke sjell risi dhe raporte nga fushat e përmendura. 

Tema bosht e kësaj Konference ishte “Lënda arkivore digjitale dhe e digjitalizuar dje, sot dhe nesër”. 

Në sesionet e Konferencës fokus i veçantë iu kushtua temave më specifike të digjitalizimit siç janë: digjitalizimi i librave civil (regjistrave civil), regjistrave të Librave Amë të shkollave, dokumenteve  të vjetra (shek. XIV-XV) me vulë varëse, dokumenteve të postës, dokumenteve zyrtare të institucioneve etj.


Konferenca edhe këtë vit vazhdoi me praktikën e prezantimeve Poster. Ato trajtuan temat në vijim: 

 Ruajtja e lëndës arkivore 

.          Shqetësimet dhe ruajtja e lëndës arkivore

·         Pajisjet teknike të punës dhe depot arkivore 

·         Pasojat e ruajtjes së pa përshtatshme të lëndës arkivore 

·         Konservimi dhe restaurimi i lëndës arkivore
 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës