Aktualitete

PJESËMARRJE NË KONGRESIN E 2TË ARKIVOR NDËRKOMBËTAR PËR GJEOGRAFINË OSMANE NË STAMBOLL TË TURQISË

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE TË AUSTRISË

Nga data 05 deri 10 nëntor 2017, në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit në mes të...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVIN SHTETËROR TË REPUBLIKËS SË KROACISË

Më datën 6-8 nëntor 2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj dhe Drejtori e DAF-it z. Hamit...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËROR TE DUBROVNIKUT

Më 16- 21 tetor 2017, u realizua hulumtimi i lëndës arkivore në Arkivin Shtetëror të Dubrovnikut....
Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së kulturës, rinisë dhe sportit z. Veton Firzi dhe drejtori i Departamentit të administratës z. Feim Maliqaj.

Më 05.10. 2017, Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Sekretari i...
PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 30 –TË NDËRKOMBËTARE “ARHIVSKA PRAKSA 2017” NË TUZËLL –BOSNJE DHE HERCEGOVINË

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, prej datës 27-29 shtator 2017 mori pjesë në...
HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA 


Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Kujtim Shala, ku u prit nga Kryeshefi Ekzekutiv i këtij institucionit z. Ramë Manaj. 

Fillimisht z. Ramë Manaj e informoi Ministrin për kushtet dhe gjendjen aktuale në ASHAK, duke filluar me informatat rreth asaj se çka posedon ASHAK-ja, ku theksoi se posedojmë 7938.78 metra gjatësi lineare të lëndës arkivore dhe 1310 fonde. 

Po ashtu, Ministri u njoftua se objekti i ASHAK-së është ndërtuar qysh në vitin 1974 dhe që atëherë nuk është bërë ndonjë renovim, dhe në këtë objekt përveç ASHAK-së janë të vendosura edhe dy institucione të tjera, të cilat krijojnë vështirësi sa i përket hapësirës, me ç’rast menaxhmenti i ASHAK-së   është i obliguar që punëtorët e vet ti sistemojë nga 3-4 vetë në një zyre gjë që e vështirëson shumë punën dhe në të njëjtën kohë rrezikon shëndetin e punëtorëve, pasi që lënda është e vjetër dhe e pluhurosur. Për shkak të mbingarkesës së shkaktuar nga dy institucionet tjera problem është edhe mungesa e sallave për punë ekipore dhe për mbajtjen e Trajnimeve, Seminareve, etj.

Z. Manaj theks të veçantë i kushtoi mungesës së kushteve në Depo dhe problemeve me të cilat ballafaqohen siç janë: sasia e madhe e lëndës arkivore të parregulluar si pasojë e numrit të vogël të arkivistëve; mungesa e klimatizimit,; mungesa e aparaturës që siguron lagështinë konstante; mungesa e rafteve, dritaret e vjetruara; sistemi i vjetruar elektrik; mungesa e sistemit përkatës për mbrojtjen kundër zjarrit, e cila mund të shkaktojë katastrofë.  

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj theksoi se shpreson që Qeveria e Kosovës do të rrisë interesimin dhe pret nga ministri Shala që ta përkrah këtë institucion në përmirësimin e gjendjes me të cilën përballemi, e sidomos në sigurimin e sistemit përkatës për mbrojtje kundër zjarrit, i cili është më se i domosdoshëm.

Ndërsa, Ministri Shala u shpreh se do të bëj përpjekje që Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës të marrë tretmanin meritor për shkak të rolit dhe rëndësisë së posaçme që ka, duke u organizuar një takim të përbashkët edhe me Kryeministrin e Republikës së Kosovës z. Isa Mustafa edhe me Ministrin e Administratës Publike z. Mahir Yagcilar. 

 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës