Aktualitete

HULUMTIME NË ARKIVIN SHTETËRORE OSMAN TË REPUBLIKËS SË TURQISË

Në kuadër të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave...
NËNSHKRIMI I MARRËVESHJES PËR BASHKËPUNIM NË MES TË AGJENCISË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS DHE SHOQATËS SË SHKRIMTARËVE DHE ARTISTËVE SHQIPTARË “PAPA KLEMENTI XI ALBANI”, SUEDI.

Më 18.07.2017, në ambientet e Bibliotekës Kombëtare Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës...
MË 29.05. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITON NJË DELEGACION NGA AGJENCIA E ARKIVAVE SHTETËRORE TË BULLGARISË

Delegacioni kryesohet nga z. Mihail Gruev- Drejtor i Përgjithshëm, z. Georgi Chernev- Sekretar, znj. Plamka...
12 maj 2017, Konferenca \"Arkivat dhe puna arkivore në trevat e shqiptarëve në shek. XX – XXI\"

Më 12 maj 2017, mbahet Konferencë Ndërkombëtare e Arkivistikës “Arkivat dhe puna arkivore në...
MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i...
VIZITË ZYRTARE NË ARKIVAT SHTETËRORE TË MAQEDONISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, z. Hysen Azemi, Drejtor i...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL DHE ELEKTRONIK NË RADENCI –SLLOVENI

Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare PROBLEMET TEKNIKE NË FUSHËN E ARKIVIMIT TRADICIONAL...
VIZITË ZYRTARE NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË ARKIVAVE TË SHQIPËRISË

Delegacioni nga ASHAK-u i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj, znj. Shpresa Mekaj, Drejtoresha e...
Pjesëmarrje në Mbledhjen e Bordit Ekzekutiv të Degës Rajonale Evropiane të Këshillit Ndërkombëtar për Arkivat në Shkup

Më 28.03.2017, Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj i shoqëruar nga znj. Fexhrie Kastrati, Zyrtare...
Pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare në Vukovar të Kroacisë

Delegacion i Agjencisë Shtetërore të Arkivave të Kosovës i kryesuar nga Kryeshefi Ekzekutiv i...

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA

MË 21.04. 2017, AGJENCINË SHTETËRORE TË ARKIVAVE TË KOSOVËS E VIZITOI MINISTRI I KULTURËS, RINISË DHE SPORTIT Z. KUJTIM SHALA 


Më datë 21.04.2017 Agjencinë Shtetërore të Arkivave të Kosovës e vizitoi Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit z. Kujtim Shala, ku u prit nga Kryeshefi Ekzekutiv i këtij institucionit z. Ramë Manaj. 

Fillimisht z. Ramë Manaj e informoi Ministrin për kushtet dhe gjendjen aktuale në ASHAK, duke filluar me informatat rreth asaj se çka posedon ASHAK-ja, ku theksoi se posedojmë 7938.78 metra gjatësi lineare të lëndës arkivore dhe 1310 fonde. 

Po ashtu, Ministri u njoftua se objekti i ASHAK-së është ndërtuar qysh në vitin 1974 dhe që atëherë nuk është bërë ndonjë renovim, dhe në këtë objekt përveç ASHAK-së janë të vendosura edhe dy institucione të tjera, të cilat krijojnë vështirësi sa i përket hapësirës, me ç’rast menaxhmenti i ASHAK-së   është i obliguar që punëtorët e vet ti sistemojë nga 3-4 vetë në një zyre gjë që e vështirëson shumë punën dhe në të njëjtën kohë rrezikon shëndetin e punëtorëve, pasi që lënda është e vjetër dhe e pluhurosur. Për shkak të mbingarkesës së shkaktuar nga dy institucionet tjera problem është edhe mungesa e sallave për punë ekipore dhe për mbajtjen e Trajnimeve, Seminareve, etj.

Z. Manaj theks të veçantë i kushtoi mungesës së kushteve në Depo dhe problemeve me të cilat ballafaqohen siç janë: sasia e madhe e lëndës arkivore të parregulluar si pasojë e numrit të vogël të arkivistëve; mungesa e klimatizimit,; mungesa e aparaturës që siguron lagështinë konstante; mungesa e rafteve, dritaret e vjetruara; sistemi i vjetruar elektrik; mungesa e sistemit përkatës për mbrojtjen kundër zjarrit, e cila mund të shkaktojë katastrofë.  

Kryeshefi Ekzekutiv i ASHAK-së z. Ramë Manaj theksoi se shpreson që Qeveria e Kosovës do të rrisë interesimin dhe pret nga ministri Shala që ta përkrah këtë institucion në përmirësimin e gjendjes me të cilën përballemi, e sidomos në sigurimin e sistemit përkatës për mbrojtje kundër zjarrit, i cili është më se i domosdoshëm.

Ndërsa, Ministri Shala u shpreh se do të bëj përpjekje që Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës të marrë tretmanin meritor për shkak të rolit dhe rëndësisë së posaçme që ka, duke u organizuar një takim të përbashkët edhe me Kryeministrin e Republikës së Kosovës z. Isa Mustafa edhe me Ministrin e Administratës Publike z. Mahir Yagcilar. 

 

Arkiva Elektronike

Adresa: Rr. Çlirimi, nr 25, 10000 Prishtinë Kosovë
Tel. Fix. 038/555-139, Centrix. 038/20015023
All rights reserved - © 2013 - Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës